Uppdatera släktboken

Släktboken är vårt underlag för att hålla kontakt och sprida information, det är därför viktigt att alla uppgifter om adresser och annat är korrekta. Vi vill att ni skickar in foton på alla släktingar, även avlidna, men också andra dokument som är intressanta, t.ex. tidningsartiklar där släktingar omnämns. Visionen är att databasen blir ett levande arkiv och mer intressant för alla.

Nedan är en lista på personer som har administrationsrättigheter och kan gå in och göra ändringar i databasen. När något händer i familjen som bör läggas till eller ändras i databasen t.ex. flytt, födslar, dödsfall, giftermål, byte av efternamn, e-mailadress eller telefonnummer  etc.  – hör av er till någon av dem och meddela det!

En levande släktbok vinner alla på!

Per Cedergren

Maria Hamrin

Wilhelmina Carlsson

Claes Cedergren