Om släkten

Släkten Cedergen utgår från lantbrukarparet Aron och Anna som bodde på  Stubbemåla gård i Mönsterås, Småland. De fick nio barn, varav två dog som spädbarn, två andra i relativt ung ålder och två emigrerade till USA. De tre kvarvarande barnen Per, Maria och Wilhelmina fick ättlingar som förde släkten vidare. Det var naturligt för alla dessa släktningar att umgås. Kronobäck blev lite av ett nav, för där fanns Cedergrens på Kronobäcks gård, Hamrinarna som hade sina sommarstugor nära och JAV Peterson- Halldorf som var folkskolelärare i Kronobäck och bodde där med sin tolv barn. På Kronobäcks gård hölls julgransplundringar med släkten och även i många andra sammanhang träffades man och umgicks.

1940 gjordes den första sammanställningen över släkten av Fred Carlberg.  Han led av en svår lungsjukdom, men kunde under sina konvalecensperioder arbeta med att göra denna sammanställning. Han var framsynt och lät också släktregistret utgå från kvinnor (Maria och Wilhelmina), annars hade vi bara haft en gren i släkten.

Tre år senare, 1943 hölls ett för-släktmöte hemma hos Martin Söderquist i Stockholm. Det första officiella släktmötet hölls dock 1950. Det varade i dagarna tre. De två första dagarna var man i Mönsterås. Gudstjänst hölls i Mönsterås kyrka och Harald Erici predikade.  På söndag eftermiddag hölls en sammankomst i trädgården bakom det som i Mönsterås kallas Cedergrenska huset och det var där och då som släktföreningen officiellt bildades. Man kunde samtidigt konstatera att det bland deltagarna fanns hela fem riksdagsmän! På måndagen gjordes en utflykt till Öland. Tutta Carlberg var flitig fotograf och detta släktmöte är därför väl dokumenterat. Det stod också omskrivet i Barometern.

Sedan dess har det hållits släktmöte vart femte år, på lite skiftande orter där släkten har sin hemvist: Jönköping, Kalmar, och Öland. Flest gånger har vi varit i Mönsterås vilket är naturligt eftersom det är därifrån våra anfäder kommer och det är där Aron och Annas grav finns.

Nya släktböcker gjordes 1960 och 1977 av Fred Carlbergs bror Tore. 1985 gjordes ytterligare en av Sven Wester, innan Stefan Halldorf 1995 påbörjade arbetet med att digitalisera den. Ny upplagor trycktes till släktmötena 2000, 2005 och 2010. Sedan 2013 finns släktboken på internet www.aroncohannacedergren.se/släktboken